Kvigkalvar 2021

Kvigkalvar 2021.

460 Borstena Pernilla

M 502 Honeysucle Mörby

F Moeskaer Crossfire

Mf Moeskaer Samson

Vikt 

461 BORSTENA Cindy

F Wirruna Jack J12 

331 Borstena Cindy

MF Venture Moler 98

Vikt

462 Borstena Diba

 F Days Horizon M028

443 Borstena Diba

MF Wirruna Justin J13

Vik
463 Borstena Glory

F Valma Landslide VALL003

346 Borstena Glory

MF CCR 57G Stamina ET 199

Vikt

464 Borsrena Cindy

F Vb Dalle T-tal 107

M 361 Borstena Cindy

MF NBG The Wondere

Vikt 

465 Borstena Flower

F Valma Landslide VALL003

M 389 Borstena Flower

MF Redgate Redford D 935

Vikt
466 Borstena Glory

F Days Horizon M028

M 437 Borstena Glory

Mf Wirruna Jack J12 

Vikt

3301 Borstena Glory

F Valma Landslide VALL003

M 388 Borstena Glory

MF VB Krok T-tal 106
Kvigkalvar 2020.

447 Borstena Flower
F Minlacowie Jubilant J123
389 Borstena Flower
MF Redgate Redford D 935
Vikt 35-272

448 Borstena Cindny
F JC743 Fast Time 1SZ
M 405 Borstena Cindy
MF Hometown Big Bang 7MA
Vikt 40-251

449 Borstena Glory
F Ingemans av IngemanstorpT109
346 Borstena Glory
MF CCR 57G Stamina ET 199
Vikt 42-254
450 Borstena Flower
F Minlacowie Jubilant J123
M365 Borstena Flower
MF GOLDEN-OAK FUSION 3S
Vikt 42-265

451 Borstena Flower
F VB Amore T-108
422 Borstena Flower
MF WLL Global Force 7X
Vikt 41-237

452 Borstena Glory
F Moeskaer Crossfire
377 Borstena Glory
MF REMITALL SUPER DUTY 42S
Vikt 41-273
453 Borstena Glory
F Ingemans av IngemanstorpT109
329 Borstena Glory
MF PP Galtås King T113
Vikt 45-230

454 Borstena Cindy
F VB Amore T-108
331 Borstena Cindy
MF Venture Moler 98
Vikt 45-260

455 Borstena Glory

F Borstena Victor 719T ET

M 425 Borstena Glory

MF VB Amore T-108

Vikt 42-271
456 Borstena Cindy

F Borstena Victor 719T ET

M 423 Borstena Cindy

MF PP Galtås King T113

Vikt 42-290

458 Borstena Glory

F Minlacowie Jubilant J123

M 388 Borstena Glory
MF VB Krok T-tal 106

Vikt 36-246

459 Borstena Tracy

F Borstena Victor 719T ET

M 432  Borstena Tracy

Wirruna Justin 13J

Vikt 39-
Kvigkalvar 2019.

436 Borstena Glory

F Borstena Victor 719T ET. 

M 377 Borstena Glory

MF REMITALL SUPER DUTY 42S

Vikt 55-289-472

437 Borstena Glory

F Wirruna Jack J12 

M 405 Borstena Cindy

MF Hometown Big Bang 7MA 

Vikt 30-254-395

438 Borstena Glory

F Wirruna Jack J12  

M 366 Borstena Glory

MF REMITALL SUPER DUTY 42S  

Vikt 38-289-449
439 Borstena Flower

F  VB Amore T-108

M 406 Borstena Flower

MF JC743 Fast Time 1SZ  

Vikt 40-265-413

440 Borstena Glory

F Borstena Victor 719T ET

M 391 Borstena Glory 

MF HUTH 813 REVOLUTION 4R

Vikt 40-276-405

441Borstena Felicia 501C ET

F Churchill Kickstart 501C ET

M TLELL 8R TICKLE 22T

MF Tlell 19M Little Rock 8R

Vikt 42-231-413
442 Borstena Queen 18X

F TLELL 199S Xplosive 18X  

M WLB 21T QUEEN 50Y. 

MF WLB Quaker 10H 21T

Vikt 36-228-352

443 Borstena Diba

F Wirruna Justin J13

M 96 Hede Diba

MF VB Nando T-tal 

Vikt 46-250-405

444 Borstena Oksanna 501C ET

F Churchill Kickstart 501C ET

M TLELL 8R TICKLE 22T

MF Tlell 19M Little Rock 8R

Vikt 43-252-356
3308 Borstena Lynette

F Wirruna Jack J12    

M 398 Borstena Lynette

MF GOLDEN-OAK FUSION 3S

Vikt 47-237-424

3309 Borstena Sandy

F Minlacowie Jubilant J123    

355 Borstena Sandy

MF VB King T-tal 113

Vikt 43-/-424

3310 Borstena Cindy

F Wirruna Justin 13J

M 351 Borstena Cindy

NF CCR 57G Stamina ET 199S

Vikt 42-320-434